© 2019 by Noa Bizur Graphic Design Studio

מתגבר על עצמי

ליאור ליפשיץ

עיצוב ספר הביכורים של כדורסלן העבר ליאור ליפשיץ, אשר עם פרישתו מהליגות הגבוהות הפך למאמן מנטלי בתחום הספורט.
הספר בנוי כחוברת עבודה המלווה את הקורא לאורך כל עונת המשחקים.
הספר כלל עיצוב אייקונים לכל חלק ושלב.
יצירת חלוקה גרפית ברורה המבליטה את השיח של המאמן ושל הדמות הגיבורה בסיפור ומלווה את הקורא לקריאה נוחה, קלילה ומותאמת לקהל היעד - בני נוער.