בדרך מדינה | ד״ר מדינה ידווב

״בדקך מדינה״ מאת ד״ר מדינה ידווב, הוצאת ״דבי אופקים״.

הספר הוצא בשפה העברית בכריכה קשה.

עיצוב כריכת הספר, מכיל את תחנות חייה של מדינה, אשר סיפורה מסופר בספר.

הספר מכיל עיצוב לאילנות יוחסין, עיצוב שערים לכל חלק, המפרטים את תוכן הפרקים. 

עיצוב הספר, עיבוד תמונות, הכנה והבאה לדפוס.

© 2020 by Noa Bizur Graphic Design Studio

כל הזכויות שמורות לנועה ביצור. סטודיו לעיצוב גרפי  |  עיצוב ובניית אתרים  |  מיתוג עסקים  |  עיצוב אריזות  |  עיצוב ספרים