IES2019 Israel Education Summit

מיתוג הכנס ה- 4 לטכנולוגויות בחינוך שנערך במרכז רבין בתל אביב.
לוגו הכנס נשאר זהה מכנס לכנס (לא עוצב על ידי), רק השנה משתנה.
מיתוג הכנס כלל יצירת שפה גרפית שהולבשה על שלל תוצרים:
תגי שם, עמדת רישום, שלטי הכוונה, מיתוג החללים השונים.
חלל הלובי מותג במדבקות קיר, באותו החלל היו דוכני המציגים, קיר העיתונות, לו״ז הכנס והמפת המתחם.
מיתוג חלל האודיטוריום כלל עיצוב דגלים, גב במה ושני מסכים מהם שודרו מצגות שעוצבו באותה השפה.
בנוסף חללים נוספים לתצוגה של דוכני חברות, דוכנים מסוגים שונים.
עיצוב למדיה החברתית, לפייסבוק, לאתר האינטרנט של הכנס, עיצוב באנרים לגוגל.
מעטפת שלמה, צבעונית, חיה ותוססת שהתאימה את אופייה למיקום הכנס - תל אביב.

IES2018 Israel Education Summit

מיתוג הכנס ה- 3 לטכנולוגויות בחינוך שנערך במרכז רבין בתל אביב.
לוגו הכנס נשאר זהה מכנס לכנס (לא עוצב על ידי), רק השנה משתנה.
מיתוג הכנס כלל יצירת שפה גרפית שהולבשה על שלל תוצרים:
תגי שם, עמדת רישום, שלטי הכוונה, מיתוג החללים השונים.
חלל הלובי מותג במדבקות קיר, באותו החלל היו דוכני המציגים, קיר העיתונות, לו״ז הכנס והמפת המתחם.
מיתוג חלל האודיטוריום כלל עיצוב דגלים, גב במה ושני מסכים מהם שודרו מצגות שעוצבו באותה השפה.
בנוסף חללים נוספים לתצוגה של דוכני חברות, דוכנים מסוגים שונים.
עיצוב למדיה החברתית, לפייסבוק, לאתר האינטרנט של הכנס, עיצוב באנרים לגוגל.
מעטפת שלמה, צבעונית, חיה ותוססת שהתאימה את אופייה למיקום הכנס - תל אביב.