קמיליון | פרידריך שילר

״קמיליון״ מאת פרידריך שילר, הוצאת ״דבי אופקים״.

הספר הוצא בשפה העברית בכריכה רכה.

עיצוב כריכת הספר, נותנת את המקום לזיקית ומשמעותה במסע ההישרדות של גיבור הספר.

עיצוב הספר, עיבוד תמונות, הכנה והבאה לדפוס.

© 2020 by Noa Bizur Graphic Design Studio