עיצוב ואיור ספר ילדים

״סבא מספר לטל״/אריה רוקח

״סבא מספר לטל״, ספר ילדים המורכב משני סיפורים:

״מה קרה לקטינא בכוורת הדבורים?״ ו״כיפה אדומה של טל״.

איור, עימוד, הכנה והבאה לדפוס.

נדפס בשנת 2012 בישראל, הוצאת ״דבי אופקים״.

 

© 2020 by Noa Bizur Graphic Design Studio