עיצוב ספר |״ח״י שני לפרידתנו משוקי שלנו״

״ח״י שנים לפרידתנו משוקי שלנו״, ספר המאגד כתובים לזכרו של אב המשפחה, משפחה וחברים כותבים במלאת 18 שנים. יזמה את הרעיון ביתו, שני שמרלינג. הוצאת ״דבי אופקים״.

עיצוב הספר כלל עיצוב הכריכה, עימוד הטקסט, עיבוד תמונות ועיצוב פנים של הספר.

שילוב איורים שמחים וצבעוניים לאורך הדפים עונה על בקשת המשפחה לספר שמח שיגרום לאנשים שקוראים אותו לחייך, שיישמר זיכרון טוב.

הכנה והבאה לדפוס.

 

© 2020 by Noa Bizur Graphic Design Studio