שוקי_21
שוקי_21
שוקי_20
שוקי_20
שוקי_4
שוקי_4

עיצוב ספר |״ח״י שני לפרידתנו משוקי שלנו״

״ח״י שנים לפרידתנו משוקי שלנו״, ספר המאגד כתובים לזכרו של אב המשפחה, משפחה וחברים כותבים במלאת 18 שנים. יזמה את הרעיון ביתו, שני שמרלינג. הוצאת ״דבי אופקים״.

עיצוב הספר כלל עיצוב הכריכה, עימוד הטקסט, עיבוד תמונות ועיצוב פנים של הספר.

שילוב איורים שמחים וצבעוניים לאורך הדפים עונה על בקשת המשפחה לספר שמח שיגרום לאנשים שקוראים אותו לחייך, שיישמר זיכרון טוב.

הכנה והבאה לדפוס.