© 2019 by Noa Bizur Graphic Design Studio

מפתח סול | גיה קצין

״מפתח סול״ מאת גיה קצין, הוצאת ״דבי אופקים״.

הספר הוצא בשפה העברית (כריכה קשה) ויצא תרגום בשפה האנגלית (כריכה רכה).

עיצוב כריכת הספר, רמיזה למתרחש פנימה.. מסעות, דרכים, הרבה עבר וסיפור מרתק.

עיצוב הספר, עיבוד תמונות והכנה והבאה לדפוס.