THE-VOICE
האיש מאחורי הקול

עיצוב אתר״האיש מאחורי הקול״ - אולפן הקלטות וסאונד.
עיצוב האתר כ-onepager הנותן לגולש לראות את כל שירותי האולפן.

הפרוייקט כלל איפיון המבנה ועיצובו.

© 2020 by Noa Bizur Graphic Design Studio